Dozór elektroniczny

przedterminowe zwolnienie

Dozór elektroniczny:

Jeżeli zostałeś prawomocnie skazany na karę do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i posiadasz miejsce stałego pobytu, karę pozbawienia wolności możesz obywać w domu. 

Musisz jednak przekonać Sąd, że udzielenie Tobie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE) będzie wystarczające dla osiągnięcia wobec Ciebie celów kary.

Nie wiesz, jak napisać wniosek, czym i jak przekonać Sąd?

Nie zwlekaj! W każdym momencie możesz dostać wezwanie do Zakładu Karnego. 

Umów się na spotkanie z adwokatem. Na pewno Ci pomogę!

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Jeżeli zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności powyżej 1 roku i nie możesz skorzystać odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego potocznie znanego „obrączką”?

Nie martw się. Możesz zostać warunkowo przedterminowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności po spełnieniu szeregu warunków, min:

– odbyłeś co najmniej połowę kary pozbawienia wolności (nie mniej niż 6 miesięcy),

– Twoja postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż po zwolnieniu będziesz przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełnisz ponownie przestępstwa.

Pamiętaj!  Możesz, ale nie musisz. Każda sprawa jest inna.

Spełnienie tej przesłanki nie oznacza jednak, że zwolnienie warunkowe zostanie Tobie udzielone. Decyduje o tym sąd, który, jeżeli spełnisz określone w przepisach warunki, może przychylić się do Twojego wniosku o przedterminowe zwolnienie lub też nie.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie to nie Twoje prawo, a możliwość.

Wniosek o przedterminowe zwolnienie możesz napisać sam, wniosek taki może napisać kurator sądowy, wychowawca, Dyrektor Zakładu Karnego bądź Twój adwokat.

 Chętnie Ci pomogę w odzyskaniu wolności!

Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką    Poznaj szczegółowe informacje RODO