Pokrzywdzony

pokrzywdzony

Działaj! Niezwłocznie powiadom Policję!

Pamiętaj!
1. Masz prawo ujęcia sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po zdarzeniu, jego zatrzymania i oddania go w ręce Policji, jeżeli obawiasz się, że sprawca się ukryje, albo że nie można będzie ustalić jego tożsamości.
2. Niczego nie ruszaj na miejscu zdarzenia!
Zabezpiecz miejsce zdarzenia, dzięki temu nie zostaną zatarte pozostawione przez sprawcę dowody popełnienia przestępstwa.
3. Uzyskaj od świadków zdarzenia dane osobowe.
4. Gdy zostałeś pobity, napadnięto Cię, dokonano uszkodzenia ciała – koniecznie zgłoś się do lekarza.
Zadbaj, aby wszystkie poniesione przez Ciebie obrażenia ciała zostały wpisane do karty medycznej – pozwoli to na ustalenie organom ścigania charakteru poniesionych w wyniku przestępstwa obrażeń. Karta medyczna będzie dowodem w sprawie.
5. Jeżeli w wyniku bójki, pobicia, rozboju na Twojej odzieży znajdują się jakiekolwiek ślady mogące pochodzić od sprawcy przestępstwa (krew, włosy) – nie pierz jej i niezwłoczne przekaż Policji.
6. Jeżeli podczas szarpaniny ze sprawcą przestępstwa za Twoimi paznokciami mogły znaleźć się ślady biologiczne pochodzące od sprawcy, nie myj dłoni, nie czyść paznokci tylko udaj się niezwłocznie na Policję, złóż zawiadomienie i żądaj pobrania ścinków paznokci.
7. Jeżeli jesteś ofiarą gwałtu nie myj się, nie czyść odzieży, którą miałaś na sobie podczas zdarzenia tylko niezwłocznie udaj się na Policję i zawiadom ich o zdarzeniu. Żądaj zabezpieczenia odzieży, przeprowadzenia badania ginekologicznego i oględzin ciała. Na okoliczności tego, co się zdarzyło przesłucha Cię Sąd z udziałem biegłego psychologa.

Udaj się do adwokata, który zadba o Twoje prawa w trakcie procesu.

Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką    Poznaj szczegółowe informacje RODO