Świadek

świadek

Jeżeli dostałeś wezwanie w charakterze świadka, musisz się stawić w miejscu i czasie w nim wyznaczonym.
Weź ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i wezwanie.

  1. Zeznawaj prawdę.
  2. Masz prawo do odmowy odpowiedzi na pytanie bez podania przyczyny gdy złożone zeznania mogą narazić Ciebie lub osobę dla Ciebie najbliższą na odpowiedzialność karną.
  3. Masz prawo do odmowy złożenia zeznań jeżeli osobą podejrzaną o dokonanie przestępstwa jest osoba dla Ciebie najbliższa.

Pamiętaj! Przed przesłuchaniem organ przesłuchujący ma obowiązek Cię o tym pouczyć. Brak takiego pouczenia wyklucza ewentualną odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań.

4. Masz prawo być przesłuchiwany z udziałem pełnomocnika (adwokata), musisz jednak wykazać swój interes prawny.
5. Nie mów nic poza protokołem.
6. Podczas przesłuchania nie wdawaj się w rozważania.
7. Jeżeli czegoś nie wiesz, to powiedz „nie wiem”, a jeżeli czegoś nie pamiętasz to „nie pamiętam”.
8. Odpowiadaj tylko na zadane pytania.
9. Jeżeli pytanie przesłuchującego sugeruje Tobie odpowiedź, żądaj zaprotokołowania pytania.

Ważne!
Przeczytaj dokładnie protokół sporządzony z Twojego przesłuchania i sprawdź czy jest wiernym zapisem Twoich zeznań.
Zwróć uwagę czy zostałeś prawidłowo pouczony o swoich uprawnieniach przed przesłuchaniem.

Skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego pełnomocnika (adwokata), który przygotuje Cię do przesłuchania.

Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką    Poznaj szczegółowe informacje RODO