Podejrzany

Oskarżony

 1. Masz prawo milczeć – lepiej powiedzieć mało niż zbyt wiele.
 2. Uważaj na to, co mówisz, bo „wszystko co powiesz może być użyte przeciwko Tobie”.
 3. Pierwsze przesłuchanie w charakterze podejrzanego jest najważniejsze.
 4. Jeżeli chcesz złożyć obszerne wyjaśnienia w sprawie, lepiej uzgodnij to z adwokatem.
 5. Nie mów nic poza protokołem – wyjaśniaj tylko do protokołu.
 6. Masz prawo do adwokata podczas zatrzymania i podczas przesłuchania.
 7. Masz prawo do złożenia wyjaśnień i masz prawo odmówić złożenia wyjaśnień.
 8. Masz prawo do informacji o treści zarzutów.
 9. Masz prawo do składania wniosków o dokonanie czynności w toku postępowania prowadzonego przeciwko Tobie np. o przesłuchanie świadka, uzyskanie dokumentów, uzyskanie opinii biegłego.
 10. Masz prawo do dostępu do akt sprawy, do sporządzenia odpisów i kopii.
 11. Masz prawo do zapoznania się z materiałami śledztwa lub dochodzenia przed zakończeniem postępowania.

Pamiętaj!
Zawsze dokładnie czytaj protokoły i dokumenty, pod którymi składasz podpis. Po złożeniu wyjaśnień przeczytaj dokładnie protokół przesłuchania i sprawdź czy jest wiernym zapisem Twoich wyjaśnień.
Zaprotokołowane w zmienionej formie, niż użyte przez Ciebie podczas przesłuchania, chociaż jedno słowo lub wyrażenie może mieć kluczowe znaczenie w kwestii oceny winy.

Nie masz obowiązku dostarczania organom ścigania dowodów swojej niewinności ani dowodów na swoją niekorzyść.
To na prokuratorze spoczywa obowiązek udowodnienia Tobie winy, a nie odwrotnie.

Przed złożeniem wyjaśnień skorzystaj z pomocy adwokata, z którym ustalisz linię obrony. 

Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką  Poznaj szczegółowe informacje RODO