Sprawy karne

sprawy karne

Przez ponad 10 lat byłam Prokuratorem.  Znam się na prowadzeniu spraw karnych. 

Prowadziłam i prowadzę sprawy karne min. o:

 • kradzieże, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, 
 • oszustwa, wyłudzenia VAT, 
 • zorganizowane grupy przestępcze, 
 • gwałty, molestowania seksualne małoletnich, 
 • błędy w sztuce lekarskiej, 
 • bójki, pobicia, uszkodzenia ciała, 
 • znęcanie się psychiczne i fizyczne, 
 • groźby karalne, nękanie, znieważenie, zniesławienie, 
 • niealimentację, 
 • podrobienie dokumentów i wypadki komunikacyjne, 
 • zabójstwa.

Reprezentuję Klientów broniąc ich od zarzutów oskarżenia działając jako obrońca i jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych dążąc do skazania przez Sąd sprawcy przestępstwa. 

Moje zaangażowanie i doświadczenie pomagają mi w osiąganiu wyznaczonych celów.

Jeżeli jesteś osobą podejrzaną albo zostałeś oskarżony nie zwlekaj z podjęciem decyzji o ustanowieniu adwokata – obrońcy.

Z mojej strony możesz liczyć na natychmiastowe działanie, doświadczenie i profesjonalizm w prowadzeniu spraw karnych.

Potrzebujesz pomocy? Dzwoń. Pomogę Ci.

Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką  Poznaj szczegółowe informacje RODO