Zatrzymany

Jeżeli zostałeś zatrzymany przez Policję masz prawo do:

1. Informacji o przyczynie zatrzymania i do bycia wysłuchanym.
2. Złożenia lub odmowy złożenia oświadczenia w swojej sprawie.
3. Niezwłocznego kontaktu z adwokatem i bezpośredniej z nim rozmowy.
5. Otrzymania odpisu protokołu zatrzymania.
8. Prawo do wniesienia do sądu zażalenia na zatrzymanie.
9. Prawo do natychmiastowego zwolnienia, gdy ustanie przyczyna Twojego zatrzymania.
10. Prawo do do odmowy podpisania treści sprzecznej z Twoją wypowiedzią.
11. Prawo do uzyskania niezbędnej pomocy medycznej.

Pamiętaj!
1. Nie masz obowiązku udzielania żadnych informacji odnośnie popełnienia przez Ciebie czynu, który stał się podstawą zatrzymania – „wszystko co powiesz może zostać użyte przeciwko Tobie”.
2. W protokole zatrzymania oprócz daty i godziny Twojego zatrzymania i przyczyny zatrzymania muszą znajdować się złożone przez Ciebie oświadczenia. Jeżeli nie dopilnujesz, aby przebieg zatrzymania został opisany w protokole zatrzymania, zmniejsza szansę na skuteczność zażalenia.
3. Czytaj dokładnie dokumenty przed ich podpisaniem, czy informacje w nich zawarte zgadzają się z tym co oświadczyłeś czy zeznałeś. Jeżeli to, co powiedziałeś, różni się od tego, co zostało zapisane w protokole, żądaj sprostowania, a jeśli spotykasz się z odmową napisz na tym dokumencie przyczynę odmowy jego podpisania.
4. Nie podpisuj się pod czymś, czego nie powiedziałeś.
5. Sprawdź czy data i godzina Twojego faktycznego zatrzymania jest tożsama z datą i godziną wpisaną w protokole zatrzymania, jeżeli nie złóż oświadczenie w protokole odnośnie tych rozbieżności.

Skorzystaj z pomocy adwokata, który sporządzi zażalenie na Twoje zatrzymanie.

Pamiętaj! Żądaj kontaktu z adwokatem. Policjant musi Ci ten kontakt umożliwić!

Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką    Poznaj szczegółowe informacje RODO