Rozwody

rozwody

Gdy chcesz się rozwieść.
Krok I
Uporządkuj dokumenty finansowe.
Znajdź odpis aktu małżeństwa i akt urodzenia dzieci.
Znajdź umowy, akty notarialne zakupu nieruchomości, odpisy z ksiąg wieczystych i uzyskaj wydruk ze wspólnego rachunku bankowego.

Krok II
Zapisuj w zeszycie wszystkie poniesione przez siebie wydatki, również te związane z wychowaniem i utrzymaniem dziecka.
Zbieraj wszystkie rachunki, potwierdzające wydatki na dziecko (lekarz, przedszkole, ubrania, jedzenie).

Krok III
Zastanów się, kto może być świadkiem w Twojej sprawie rozwodowej.
Pamiętaj! W sprawie rozwodowej świadkami nie mogą być wnukowie i dzieci jeżeli nie ukończyły 17 lat, a inne dzieci jeżeli nie ukończyły 13 lat.
Osoby, które wskażesz w pozwie jako świadków do przesłuchania nie mogą odmówić zeznań, chyba, że są osobami dla Ciebie najbliższymi.

Krok IV
Zastanów się czy chcesz, aby rozwód był z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie.

Krok V
Skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego prawnika.
Udaj się do adwokata, który sporządzi pozew o rozwód.

Rozwód a wina.

I. Rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków.

Pamiętaj! Nawet niewielki stopień zawinienia istniejący po obu stronach uniemożliwia uzyskanie rozwodu z winy wyłącznej.
Sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego, a drugi małżonek nie wyraża na to zgody.

II. Rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków.
Gdy doszło do rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonka to możesz uzyskać od małżonka wyłącznie winnego alimentów na siebie do czasu śmierci wstąpienia w nowy związek małżeński nawet wtedy gdy nie znajdujesz się w niedostatku.
Małżonek wyłącznie winny nie może żądać alimentów na siebie od małżonka niewinnego w żadnej sytuacji.

III. Rozwód z winy obydwojga małżonków.
Małżonkowie mogą żądać wzajemnie od siebie alimentów, ale tylko wtedy gdy znajdują się w niedostatku – czyli, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe, a nie aby wyrównać poziom życia.

IV. Rozwód bez orzekania o winie najszybszy i najtańszy sposób rozwiązania związku małżeńskiego.
Rozwód bez orzekania o winie nastąpi tylko wtedy gdy obydwoje małżonkowie zgodnie wystąpią do Sądu z takim wnioskiem.
Wtedy nie musisz wnosić o przesłuchanie świadków i udowadniać winy małżonka.
Możesz żądać od małżonka alimentów, ale tylko wtedy gdy znajdujesz się w niedostatku – czyli gdy brakuje Ci na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, a nie wyrównania poziomu życia (obowiązek ten wygasa po 5 latach od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego).

Kredyt hipoteczny a rozwód
Pamiętaj, że dokonany przez Sąd w wyroku, czy też przez notariusza w formie umowy, podział majątku nie ma żadnego wpływu na obowiązki kredytobiorcy wobec banku jako strony umowy.
Jeżeli nie dojdziesz do porozumienia z małżonkiem odnoście kredytu, mimo podziału majątku, dalej będziesz związany kredytowej, podobnie jak współmałżonek.

Sąd nie jest uprawniony do ingerowania w treść umowy z bankiem.

Skorzystaj z pomocy adwokata, który sporządzi pozew o rozwód i będzie reprezentował Cię w trakcie procesu.

 

Pliki do pobrania

arkusz kalkulacyjny do obliczania alimentów na niemowlę pobierz
arkusz kalkulacyjny do obliczania alimentów na dziecko w wieku przedszkolnym pobierz
arkusz kalkulacyjny do obliczania alimentów na dziecko w wieku szkolnym pobierz
arkusz kalkulacyjny do obliczania alimentów na nastolatka pobierz

Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką    Poznaj szczegółowe informacje RODO