Prawo policyjne – karne – dyscyplinarne – administracyjne

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością informujemy, że Nasza kancelaria poszerzyła zakres świadczonych usług o szeroko rozumiane PRAWO POLICYJNE (karne, dyscyplinarne, administracyjne).

Prawo Policyjne obejmuje zarówno kwestie związane z:

 • odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną funkcjonariuszy policji
 • specyfiką służby policyjnej
 • zasadami naboru do policji
 • nawiązywaniem stosunku służby
 • obowiązki i prawa funkcjonariusza policji
 • uposażenie i inne świadczenia funkcjonariuszy

 

 • Zapewniamy pomoc prawną we wszystkich sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej funkcjonariuszy policji, prawa administracyjnego i sądowo administracyjnego.
 • Reprezentujemy jako pełnomocnik i obrońca przed Prokuraturą oraz w trakcie prowadzonych postępowań dyscyplinarnych przeciwko funkcjonariuszom policji przed organem dyscyplinarnym.
 • Wspieramy prawnie i podejmujemy działania w toku toczącego się postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszowi policji.
 • Pomagamy i reprezentujemy w sprawach kadrowych wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariusza policji (np. odwołanie od rozkazu personalnego bezpodstawnie odmawiającego awansu na wyższy stopień służbowy, odwołanie od rozkazu personalnego ustalającego uposażenie zasadnicze), w szczególności w sprawach związanych z uposażeniem i innymi należnościami funkcjonariuszy policji.
 • Pomagamy i reprezentujemy w postępowaniu odwoławczym od decyzji wydanej przez Rejonową Komisję Lekarską oraz Centralną Komisję Lekarską podległą MSWiA.
 • Pomagamy w sprawach emerytalnych i rentowych.
 • Reprezentujemy w postępowaniach Odwoławczych przed Zakładem Emerytalno – Rentowym MSWIA.

 

Kancelaria Adwokacka Dominiki Leszczyńskiej – Wielińskiej współpracuje tylko z adwokatami i radcami prawnymi (byłymi prokuratorami, pracownikami policji, sądów i organów policyjnych), którzy znają mechanizmy działania swoich przeciwników procesowych i potrafią tę wiedzę wykorzystać dla dobra Klienta.

 

 

Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką  Poznaj szczegółowe informacje RODO