Prawo wojskowe – karne – dyscyplinarne – administracyjne

Reprezentujemy Klientów również w sprawach wojskowych.

Prawo wojskowe obejmuje zarówno kwestie związane ze:

 • specyfiką służby wojskowej zarówno zawodowej jak i niezawodowej (dobrowolna zasadnicza służba wojskowa oraz terytorialna służba wojskowa)
 • prawem karnym
 • zasadami rekrutacji do wojska
 • nawiązywaniem stosunku służby jak również statusem weterana.

Zapewniamy pomoc prawną we wszystkich sprawach dotyczących wojskowego prawa karnego, prawa administracyjnego i sądowo administracyjnego.

 • Reprezentujemy jako pełnomocnik i obrońca przed Prokuraturą i Żandarmerią Wojskową w sprawach karnych
 • Reprezentujemy żołnierzy w sprawach dyscyplinarnych
 • Pomagamy i bronimy w toku postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przeciwko żołnierzowi
 • Pomagamy i reprezentujemy w sprawach kadrowych wynikających ze stosunku służbowego (np. odwołanie od rozkazu personalnego bezpodstawnie odmawiającego awansu na wyższy stopień wojskowy), w sprawach związanych z uposażeniami i innymi należnościami żołnierzy zawodowych i niezawodowych, w sprawach związanych z pełnieniem służby poza granicami kraju oraz statusem weterana.
 • Pomagamy w sprawach emerytalnych
 • Reprezentujemy w postępowaniach odwoławczych od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego.

Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką  Poznaj szczegółowe informacje RODO