Przestępstwa gospodarcze – co to jest?

Trudno znaleźć na rynku przedsiębiorstwo, któremu zawsze udaje się uniknąć nieuczciwych kontrahentów i nie ma żadnych problemów z otrzymaniem należnych pieniędzy w terminie. Uchylanie się od regulowania płatności może doprowadzić nawet do powstania znacznych szkód majątkowych po stronie dostawcy. Warto zwrócić się wówczas do adwokata specjalizującego się w prawie gospodarczym – pomoże on sporządzić pozew do właściwego sądu.

Pomoc prawna takiej osoby jest również niezbędna, jeżeli sami popełnimy przestępstwo. Poniżej podajemy przykłady czynów zabronionych godzących w interesy majątkowe, omawiamy także wysokość kar za ich popełnienie.

Najczęściej popełniane przestępstwa gospodarcze

Przedsiębiorca może być posądzony o nierzetelne prowadzenie dokumentacji działalności, do czego zobowiązany został na mocy przepisów ustawowych. Za ten czyn sprawcy grożą nawet 3 lata pozbawienia wolności. Adwokat wyspecjalizowany w prawie gospodarczym często ma również do czynienia z wyłudzeniami: zarówno VAT i odszkodowań, jak i kredytów czy dofinansowań przyznawanych ze środków Unii Europejskiej. Za takie przestępstwa przewidziano kary od 6 miesięcy do nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Szczególnie poważne konsekwencje dla sprawcy może mieć pranie pieniędzy, czyli podjęcie działań mających na celu wprowadzenie do legalnego obrotu wartości majątkowych uzyskanych w wyniku przestępstwa. Osoba podejrzana o jego popełnienie może spędzić w więzieniu nawet do 10 lat, jeżeli sąd udowodni, że czynu dokonano w porozumieniu ze wspólnikami. Ponadto Kodeks karny definiuje choćby takie przestępstwa gospodarcze, jak: łapownictwo, zakłócenie przetargu publicznego czy pokrzywdzenie wierzyciela. W każdym z tych przypadków zalecana jest skontaktowanie się z adwokatem działającym w obszarze prawa gospodarczego. Jego usług obejmują nie tylko doradztwo, ale też reprezentowanie klienta przed organami ścigania.

Adwokat w sprawach gospodarczych działający w Trójmieście

Pomoc prawną w sprawach związanych z wyłudzeniem środków i innymi gospodarczymi czynami zabronionymi można uzyskać w Kancelarii Adwokackiej adwokat Dominiki Leszczyńskiej-Wielińskiej. Jej siedziba znajduje się przy ul. Szerokiej 15/1 w Gdańsku.

Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką    Poznaj szczegółowe informacje RODO