Rozwód a podział majątku wspólnego – przed i po rozwodzie

Zastanawiasz się, w jakich okolicznościach sąd może ustalić nierówne udziały? Chcesz się dowiedzieć, czy lepiej złożyć wniosek o podział majątku po rozwodzie, czy może jeszcze zanim do niego dojdzie? Nie wiesz, czy prawo do dzielenia składników objętych małżeńską wspólnotą majątkową ulega przedawnieniu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań zawarliśmy w dzisiejszym artykule. Jeżeli w najbliższym czasie czeka Cię rozwód i sprawa o podział majątku wspólnego, gorąco polecamy Ci lekturę. Być może przedstawione tutaj informacje pozwolą Ci lepiej przygotować się do postępowania sądowego lub pozasądowego i osiągnąć oczekiwany rezultat – jednym słowem – wygrać.

Rozwód a podział majątku wspólnego – o czym koniecznie musisz pamiętać?

Obie te kwestie są uregulowane prawnie zarówno w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, jak i Kodeksie postępowania cywilnego. Warto w szczególności zauważyć, że prawo do podziału majątku wspólnego nie ulega przedawnieniu, nie trzeba więc się obawiać, że nie będziemy mogli z niego korzystać nawet wiele lat po ogłoszeniu wyroku rozwodowego. Sąd może natomiast ustalić nierówne udziały, jeżeli jeden ze współmałżonków w większym stopniu przyczynił się do powstania bądź zwiększenia wartości składników majątkowych i jest w stanie to udowodnić.

Trzeba też wiedzieć, że postępowanie może mieć miejsce nie tylko przed i po rozwodzie, ale także również w jego trakcie. Sporo osób decyduje się właśnie na to ostatnie rozwiązanie, ponieważ małżonkowie, u których nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, mogą oszczędzić mnóstwo czasu i załatwić najważniejsze dla nich sprawy z byłym partnerem podczas jednej rozprawy w sądzie.

W jaki sposób małżonkowie mogą podzielić składniki majątkowe?

Bez względu na to, czy zdecydujemy się na podział majątku wspólnego przed rozwodem, w jego trakcie, czy już po, można tego dokonać na kilka sposobów. Najszybszym z nich, a jednocześnie najbardziej korzystnym pod względem finansowym, jest oczywiście złożenie zgodnego wniosku wraz z projektem ugody. Innym sposobem na rozwiązanie problemu w sposób polubowny jest zawarcie przed małżonków umowy, należy jednak pamiętać, aby sporządzić ją w formie aktu notarialnego, o ile jednym ze składników w niej ujętych jest nieruchomość.

W wielu przypadkach zawarcie ugody nie jest możliwe przed, w trakcie ani po rozwodzie. Należy się wówczas przygotować na batalię sądową, która często jest dużym obciążeniem emocjonalnym dla obu stron.

W jaki sposób wygrać podział majątku wspólnego?

Gotowy przepis nie istnieje, ale bardzo istotne dla osiągnięcia satysfakcjonującego nas wyroku (np. przyznania konkretnych składników) jest zebranie przekonującego materiału dowodowego w postaci rachunków czy wypisów z aktów notarialnych. Warto również korzystać z przysługującego prawa do powoływania świadków.

Co trzeba wiedzieć o podziale majątku po rozwodzie?

W zdecydowanej większości sytuacji zniesienie współwłasności następuje już po wydaniu wyroku rozwodowego. Warto pamiętać, że jeżeli wybierzemy na podział wspólnego majątku po rozwodzie, poszczególne jego składniki mogą zostać rozdzielone w sposób fizyczny bądź poprzez przyznanie własności tylko jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz drugiego. Istnieje również trzeci sposób – ogłaszana jest licytacja sądowa wspólnego składnika majątkowego byłych małżonków i otrzymują oni pieniądze z jego sprzedaży, stosownie do ustalonych przez sąd udziałów.

Gdy strony decydują się na rozstrzygnięcie sporu na drodze sądowej, należy liczyć się z poważnymi kosztami naliczonymi w związku z prowadzeniem postępowania. Zamiast zastanawiać się więc, w jaki sposób wygrać sprawę o podział majątku po ustaniu małżeństwa, warto dołożyć wszelkich starań, aby wypracować ugodę jeszcze przed rozwodem. Nie tylko znacząco przyspiesza to czas oczekiwania na uzyskanie wyroku w postępowaniu rozwodowym, ale pozwala też uniknąć np. opłat wynikających ze sporządzania opinii przez biegłych, które mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych dla jednej nieruchomości.

Pomoc prawną w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego przed i po rozwodzie możesz uzyskać w Kancelarii Adwokackiej Dominiki Leszczyńskiej-Wielińskiej.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką    Poznaj szczegółowe informacje RODO