Separacja a rozwód – różnice

Choć większość społeczeństwa zdaje sobie sprawę, że pojęcia te nie są równoznaczne, wciąż niewiele osób jest w stanie powiedzieć, czym dokładnie się różnią. Rozwód i separacja mają tymczasem nieco odmienne skutki prawne, które zdecydowanie warto znać, zanim jeszcze zdecydujemy się skierować wniosek do sądu. Aby nieco przybliżyć najważniejsze różnice pomiędzy obydwoma instytucjami, przygotowaliśmy ten krótki artykuł. Dowiedzą się Państwo z niego m.in., czy do orzeczenia każdej z nich potrzebna jest zgoda obu małżonków oraz w jaki sposób separacja wpływa na dziedziczenie majątku.

Co o instytucjach separacji oraz rozwodu mówi Kodeks rodzinny i opiekuńczy?

Ustawa precyzyjnie określa, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby sąd mógł rozwiązać związek małżeński. Zgodnie z KRiO rozwód orzeka się w sytuacji, gdy rozkład pożycia jest zupełny i trwały. Druga z tych przesłanek w przypadku separacji nie jest wymagana, a osoby w niej pozostające zobowiązane są do wierności wobec siebie. Ustawodawca pozostawia zatem furtkę do wyjścia z kryzysu małżeńskiego i uratowania związku, Jeżeli sąd orzeknie rozwód, rozwiązanie małżeństwa jest ostateczne i można wziąć ślub z inną osobą.

Czy zgoda współmałżonka jest niezbędna?

Nie – aby wnieść pozew o rozwód lub separację, nie jest potrzebna zgoda męża bądź żony. Zgoda wymagana jest jedynie w przypadku, gdy rozwiązania związku małżeńskiego ze skutkiem trwałym żąda osoba, która ponosi wyłączną winę za rozpad pożycia.

Rozwód i separacja a kwestie dziedziczenia

W obu przypadkach małżonkowie nie dziedziczą po sobie z mocy ustawy. Dziedziczenie nadal jest jednak możliwe, o ile jeden z małżonków (bądź byłych małżonków) powoła drugiego w testamencie.

Skutki dla wspólnoty majątkowej

Orzeczenie którejkolwiek z omawianych instytucji automatycznie powoduje powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Dominika Leszczyńska-Wielińska, adwokat specjalizujący się w rozwodach, reprezentuje swoich Klientów przed sądem i oferuje pomoc przy sporządzaniu pozwów. Dodatkowo, na naszej stronie internetowej można znaleźć arkusze kalkulacyjne pomocne przy obliczaniu wysokości alimentów na dzieci w różnym wieku.

Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką    Poznaj szczegółowe informacje RODO